ผี3ตัว

มีผีมานั่งคุยกันข้างวัด 3 ตัว

ผีตัวแรก : ถามตัวที่สามว่าแกเป็นอะไรตาย

ผีตัวสาม : เลยตอบว่าข้าโดนรถชนตาย

ผีตัวสาม : ถามตัวแรกว่าแล้วแกเป็นอะไรตาย

ผีตัวแรก : ข้าโดนแทงตาย

ผีตัวกลางนั่งร้องไห้ ฮือ ๆ ๆ ๆ

แล้วผีตัวแรกกะตัวที่สามเลยถามว่าแกจะร้องไห้ทำไมว่ะแล้วแกเป็นอะไรตาย ?

ผีตัวกลาง : กูยังไม่ตาย กูมาขี้……..ฮือ ๆ ๆ ๆ

ผีตัวแรก: ผีตัวที่สาม : ???????