ตลกเห็นอนาคต

A: เชื่อไหม…เราสามารถเห็นอนาคตได้­ทุกคน ไม่เชื่อนายก็ลองหลับดูตาสิ่
B: (หลับตา) แล้วไงต่อล่ะ
A: เห็นมืดๆ ใช่ปะ
B: อืม..ใช่
A: นั่นละ อนาคตนาย
B: …..