ตลกโทรศัพท์กับหัวใจ

ชาย : คุณว่าโทรศัพท์กับหัวใจ เหมือนกันไหม?
หญิง : ไม่เหมือนนะ มันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะ?
ชาย : แต่ผมว่ามันเหมือนกันนะ
หญิง : เหมือนยังไงเหรอคะ?
ชาย : ก็มันจะสั่นทุกทีที่คุณโทรมาเลย