ตลกเจ้าบ่าว เจ้าสาว

เจ้า = ผู้ยิ่งใหญ่
สาว = ผู้หญิง
เจ้าสาว = ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่
—————
เจ้า = ผู้ยิ่งใหญ่
บ่าว = คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
เจ้าบ่าว = คนรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่