คบกันดีไหม?

ชาย : คบกันดีไหม?
หญิง : เคยสอบได้ 8/10 แต่ ตอนนี้ได้ 4/10
ชาย : เกี่ยวอะไรกัน?
หญิง : ตกลงไง ^^