เรียนมาเพื่ออะไร?

ในห้องสอบสัมภาษณ์ เป็นสมัครเข้ารับราชการ
ผู้สัมภาษณ์ : คุณลองบอกหน่อยซิว่า คนเราเรียนมาเพื่ออะไร?

ผู้สอบ : เรียนมาเพื่อมีโอกาสในชีวิตที่ดี
ผู้สัมภาษณ์ : ไม่ถูก

ผู้สอบ : เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
ผู้สัมภาษณ์ : ไม่ถูก

ผู้สอบ : เพื่อให้รู้เท่าทันคนอื่น
ผู้สัมภาษณ์ : ไม่ถูก

ผู้สอบ : อืม…รบกวนเฉลยดีกว่าครับ ผมไม่ทราบคำตอบ
ผู้สัมภาษณ์ : คนเราเรียนมามีเหตุผลอยู่ 2 อย่างคือ

1.เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
2.เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา