เอามันป่ะ

มาซื้อ กล้วยทอด ที่ตลาด
แม่ค้า มองหน้า > แล้วถามว่า ” พี่ เอา มัน ป่ะคะ ?