โตขึ้นอยากเป็นอะไร?

คุณครูถามนักเรียนในห้องเรียนว่า
คุณครู : โตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไรคะ?
นร. A: โตขึ้นหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ
นร. B: โตขึ้นหนูอยากเป็นตำรวจหญิงค่ะ
นร C: โตขึ้นหนูอยากเป็นเจ้าหญิงนิทราค่ะ
คุณครู: ทำไมถึงอยากเป็นเจ้าหญิงนิทราล่ะคะ?
นร. C: ตื่นมาก็มีผัวเลยค่ะ