มีอะไรกันไหม?

ลูกชายกำลังปรึกษาเรื่องอย่างว่ากับพ่อ

ลูกชาย : พ่อครับ…ถ้าผมมีอะไร กับคนรัก เรียกว่าอะไรครับ?
พ่อ : เรียกว่า make love

ลูกชาย : แล้วถ้า ผมมีอะไรกับเพื่อน เรียกว่าอะไรครับ?
พ่อ : เรียกว่า make friend

ลูกชาย : แล้วถ้า ผมมีไปมีอะไรแบบหมู่ กับ พวกนางแบบ โคโยตี้ เรียกอะไรครับ?
พ่อ : เรียกพ่อด้วย ….