คาถาบรรเทาทุกข์

คาถาบรรเทาทุกข์ที่ได้ผลที่สุดคือ
“ช่างแมร่ง” ท่องไปจนกว่าจะหายเครียด