ให้รู้มั่งผมเป็นใคร

ณ ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
เพื่อน : นี่ๆ ลอยลิปสติกเต็มเสื้อเอ็งเลย ถ้าเมียเอ็งเอาเสื้อไปซัก ไม่โดนเมียตบเหรอเนี่ยะ?
ผม : โถ่เอ้ยย!! ดูด้วย ว่าข้าเป็นใคร?
เพื่อน : โฮ่…เอ็งเป็นคนไม่กลัวเมียเหรอ
ผม : เปล่า…ตูเป็นคนซักผ้า..