แฟนเก่า .. ก็เหมือน “ไฮไฟว์”

แฟนเก่า .. ก็เหมือน “ไฮไฟว์”
แฟนใหม่ .. ก็เหมือน “เฟสบุ๊ค”
ตอนนีชีวิตเริ่มไม่มีความสุข
เพราะ “เฟสบุ๊ค” ช่างเหมือนกับ “ไฮไฟว์”