ผู้ชายจะโรแมนติก

ผู้ชายจะโรแมนติก
เฉพาะกับกิ๊ก
ที่ยังไม่ได้ “ฟัน”