เสาอะไรสั้นที่สุด ?

คนถาม : เสาอะไรสั้นที่สุด ?
คนตอบ : เสาไฟฟ้าต้นเล็ก
คนถาม : ผิด….คำคอบคือ เสาร์ – อาทิตย์