กลัวเธอหลอก

รักเธอนะคะ
แต่ไม่กล้าแสดงออก
กลัวเธอจะหลอกไปเปิดซิง