นางฟ้า

นางฟ้าที่ใครหมายปอง
อาจเป็นดอ*ทองมาก่อนก็ได้