ยังรักกันไหม

ญ. ตัวเอง…
ช. หือ…
ญ. ถ้าเค้าไม่สวย ตัวเองจะรักเค้าไหม…
ช. เอ้า ! ทุกวันนี้ มรึงสวยเหรอ
ญ. ……